Transparencia

INFORMACION INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E PLANIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA

  1. Orzamento anual
  2. INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONVENIOS

CONTRATACIÓN PÚBLICA

  1. Contratos: plataforma de contratación pública de Galicia
  2. Contratos:

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL

  1. Presidencia
  2. Secretaría Xeral
  3. Persoal do CES

Consello Económico e Social de Galicia
Algalia de Abaixo 24,
15704 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Teléfono 981 541 650