23/11/2023  

O órgano de dirección da RTA estudia abrir a rede á institucións de Irlanda e Gales

RTA Burdeos

Reunión do Comité de Orientacións da organización celebrada en Burdeos

Presidentes e secretarios xerais dos CES españois e franceses que conforman a Rede Transnacional Atlántica (RTA) celebraron estes días na cidade francesa de Burdeos unha nova reunión do Comité de Orientacións da organización. O novo presidente do CES-Galicia, Manuel Pérez, tivo ocasión de participar por primeira vez nunha sesión do órgano directivo da rede, que agrupa aos Consellos Económicos e Sociais da fachada atlántica europea.

Entre outros asuntos, o Comité elixiu ao novo presidente para os vindeiros dous anos, cargo que corresponderá ao representante do CESER da rexión francesa de Bretaña, Patrick Care. Os participantes debateron tamén a posibilidade de ampliar a rede de entidades implicadas para dar cabida a organismos homólogos de Irlanda e País de Gales, territorios que comparten ubicación xeográfica e problemas comúns coa actuáis membros.

 02/11/2023  

O presidente explica as contas do CES para 2024 na comisión parlamentaria de Orzamentos

parlamento orzamento

O recentemente nomeado presidente do CES-Galicia, Manuel Pérez Álvarez, estreou o seu novo cargo explicando os presupostos do organismo para o vindeiro exercicio nunha comparecencia na comisión parlamentaria de Orzamentos, no marco das sesións informativas en relación co Proxecto de lei de Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. Pérez salientou que un dos seus obxectivos para o seu mandato é acadar un maior achegamento do Consello á cidadanía e promover o valor do esforzo conxunto de todos os membros polo consenso nás súas opinións.

O presidente sinalou que as contas do CES serán similares ás de este exercicio, cun incremento que estará preto do 4%, e expresou a súa convicción de que servirán para cumprir coas funcións encomendadas ao organismo consultivo e abordar os proxectos en marcha.

Na súa intervención, Manuel Pérez fixo tamén un repaso á actividade do Consello ao longo deste ano e apuntou algunhas das actuacións que están previstas para 2024, nun calendario que aínda está pendente de concretar e aprobar polo Pleno do organismo.

Os voceiros dos tres grupos parlamentarios salientaron a importancia do traballo do CES, do seu compromiso con Galicia e a súa independencia.

 24/10/2023  

Manuel Pérez Álvarez toma posesión do seu cargo como presidente do CES-Galicia

toma posesión Manuel Pérez

Ilusión, vocación de servicio, capacidade de traballo e confianza no diálogo. O novo presidente do Consello Económico e Social de Galicia, Manuel Pérez Álvarez, tomou hoxe posesión do seu cargo cun breve discurso no que salientou algunhas das liñas de actuación do seu mandato. Nun acto celebrado na sede do Consello en Santiago, coa presencia de numerosas autoridades, familia, amigos e membros do CES, Pérez agradeceu ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a súa confianza na súa capacidade para “traballar en beneficio de Galicia”.

A sesión serviu tamén como despedida a Agustín Hernández, que deixou o cargo a petición propia logo do remate do seu mandato cuatrienal. O presidente saínte agradeceu aos membros do Pleno o traballo realizado e expresou os seus mellores desexos para o novo presidente.

Pola súa banda, o presidente da Xunta pechou o acto agradecendo o labor de Hernández e cos mellores desexos para o novo presidente do CES no cometido de escoitar o que ocurre no tecido socioeconómico de Galicia e trasladalo ao Executivo.

Na imaxe, Manuel Pérez saúda a Alfonso Rueda en presencia de Agustín Hernández.

 04/10/2023  

La Xunta propone a Manuel Pérez Álvarez como presidente del Consello Económico e Social de Galicia

La Xunta de Galicia propone a Manuel Pérez Álvarez cómo nuevo presidente del Consello Económico e Social de Galicia (CES), en relevo de Agustín Hernández. Después de trasladarle esta propuesta a todas las organizaciones sindicales y empresarios y al resto de asociaciones y entidades representadas en el pleno del organismo consultivo, el nombramiento corresponde al presidente de la Xunta, tras la comparecencia del candidato en el Parlamento.

 03/10/2023  

Membros do CES, traballadores e veciños do pazo de Amarante acompañan a Agustín Hernández na súa despedida

despedida Agustín

Membros das distintas organizacións do CES, traballadores do organismo e representantes dos outros consellos que comparten a sede do pazo de Amarente (Consello Consultivo de Galicia e Consello Galego de Relacións Laborais) arrouparon a Agustín Hernández nun sinxelo e emotivo acto de despedida. Rodeado das personas coas que compartiu estes catro anos, o presidente saínte do CES, que continúa o seu labor en funcións, agradeceu o traballo de todos, a boa disposición e a colaboración que sempre tivo.

Na imaxe, Agustín Hernández, no centro da primeira fila, e os membros do CES, do CCG e do CGRL, na escaleira do pazo de Amarante.

 25/09/2023  

O Pleno do CES aproba un orzamento para 2024 que supera os 1.100.000 euros

ornamento 2024

Unha cantidade total de 1.105.896,04 €. Este é o orzamento aprobado polo Pleno do CES na súa sesión de hoxe para o exercicio de 2024. Como cada ano, o organismo elaborou a súa proposta de presuposto para abordar a súa actividade, desde a elaboración de ditames e informes ata a redacción da Memoria sobre a situación socioeconómica, ademáis da celebración de xornadas e outras iniciativas que permitan a eficaz participación dos axentes do Consello para cumplir as súas funcións.

Esta proposta supón un incremento do 2% respecto á aprobada para este ano. Dado que o gasto de persoal ten a mesma contía que a aprobada definitivamente pola Xunta de Galicia para o 2023, é previsible que cando se aproben os orzamentos da Xunta o incremento será superior.

De xeito xeral, os gastos do CES poden agruparse en catro grandes capítulos: gastos de persoal, gastos de bens correntes e servizos, transferencias correntes (compensacións ou asignacións económicas ás organizacións, entidades e asociacións presentes no Pleno por asistencias ás reunións dos seus órganos colexiados e investimentos reais (equipos para procesos de información).

Páxinas