inicio - Transparencia

Transparencia

INFORMACION INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E PLANIFICACIÓN

INFORMACIÓN ECONÓMICA – ORZAMENTARIA

Consello Económico e Social de Galicia
Algalia de Abaixo 24,
15704 Santiago de Compostela
(A Coruña)
teléfono 981 541 650
fax 981 576 526