inicio - Transparencia

Transparencia

 • PARTICIPACIÓN
 • RELACIÓNS COA CIDADANÍA
 • TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN
 1. Funcions do CES
 2. Órganos do CES
 3. Membros do CES
 4. Axenda
 • INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA
  1. Normativa
 • INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA
  1. Orzamento anual
  2. INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONVENIOS
 • CONTRATACIÓN PÚBLICA
  1. Contratos: plataforma de contratación pública de Galicia
  2. Contratos:
 • INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL
  1. Presidencia
  2. Secretaría Xeral
  3. Persoal do CES

  Consello Económico e Social de Galicia
  Algalia de Abaixo 24,
  15704 Santiago de Compostela
  (A Coruña)
  teléfono 981 541 650