inicio - Galicia en datos

Galicia en datos

CES Galicia - Galicia en datos

Indicadores de conxuntura da economía galega

Variación interanual

última actualización: 1-10-2018

PIB e compoñentes da demanda (Índices de volume encadeados, 2010=100. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario)

1 - Produto interior bruto p.m.


2T-19  |   1T-19  |   4T-18  |   3T-18
2.0     2.3     2.6     2.5

IGE, Contas económicas trimestrais

2 - Demanda interna (en termos nacionais)


2T-19  |   1T-19  |   4T-18  |   3T-18
3.3     3.0     2.8     2.7

IGE, Contas económicas trimestrais

3 - Gasto dos fogares e ISFLSF


2T-19  |   1T-19  |   4T-18  |   3T-18
3.5     3.4     2.6     2.2

IGE, Contas económicas trimestrais

4 - Formación bruta de capital fixo


2T-19  |   1T-19  |   4T-18  |   3T-18
4.1     6.5     5.9     7.1

IGE, Contas económicas trimestrais

5 - Exportacións de bens e servizos


2T-19  |   1T-19  |   4T-18  |   3T-18
-8.6     -7.1     -2.3     4.6

IGE, Contas económicas trimestrais

6 - Importacións de bens e servizos


2T-19  |   1T-19  |   4T-18  |   1T-18
-6.6     -6.2     -2.0     5.4

IGE, Contas económicas trimestrais

Outros indicadores de actividade e demanda (Variación interanual)

7 - Cifra de negocios empresariais- Galicia


INE, Índice de cifra de negocios

8 - Cifra de negocios empresariais - España


06-19  |   05-19  |   04-19  |   03-19
0.0     3.3     3.7     3.8

INE. Índice de cifra de negocios

9 - Índice de produción industrial - Galicia


07-19  |   06-19  |   05-19  |   04-19
-0.1     -7.2     -7.9     -10.8

INE, Índice de producción industrial

10 - Índice de produción industrial - España


07-19  |   06-19  |   05-19  |   04-19
2.9     -1.9     1.6     -2.0

INE, Índice de producción industrial

11 - Visados de obra - superficie a construir


05-19  |   04-19  |   03-19  |   02-19
57.1     -37.9     18.3     140.7

Ministerio de Fomento

12 - Pernoctacións en hoteis


07-19  |   06-19  |   05-19  |   04-19
6.7     6.6     11.8     18.2

INE, Encuesta de ocupación hotelera

13 - Transporte aéreo de pasaxeiros - A Coruña


07-19  |   06-19  |   05-19  |   04-19
11.1     17.5     9.8     10.1

AENA

14 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Santiago


07-19  |   06-19  |   05-19  |   04-19
13.7     6.0     7.0     8.8

AENA

15 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Vigo


07-19  |   06-19  |   05-19  |   04-19
-14.2     2.9     -10.2     -10.8

AENA

16 - Índice de comercio polo miúdo


04-18  |   03-18  |   02-18  |   01-18
1.7     3.2     4.2     1.1

IGE. Indice da cifra de negocio do comercio polo miudo

17 - Matriculación de turismos


08-18  |   07-18  |   06-18  |   05-18
35.1     18.5     0.7     12.3

DGT, Matriculaciones de vehículos

18 - Importacións de bens de capital


07-18  |   06-18  |   05-18  |   04-18
14.1     35.3     25.8     15.0

IGE, Comercio exterior e intracomunitario

Emprego e paro (Variación interanual)

19 - Ocupados equivalentes a tempo completo


2T-18  |   1T-18  |   4T-17  |   3T-17
1.8     1.6     1.5     1.9

IGE, Contas económicas trimestrais

20 - Ocupados


2T-18  |   1T-18  |   4T-17  |   3T-17
2.6     1.6     0.6     1.4

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

21 - Poboación activa


2T-18  |   1T-18  |   4T-17  |   3T-17
0.0     -1.1     -1.3     0.8

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

22 - Poboación parada


2T-18  |   1T-18  |   4T-17  |   3T-17
-13.2     -14.1     -10.8     -12.1

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

23 - Afiliados á Seguridade Social (Último día de mes)


08-18  |   07-18  |   06-18  |   05-18
1.8     2.5     3.4     2.9

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

24 - Paro rexistrado


09-18  |   08-18  |   07-18  |   06-18
-9.6     -9.2     -10.1     -10.3

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

25 - Beneficiarios prestacións por desemprego


07-18  |   06-18  |   05-18  |   04-18
-9.2     -8.3     -9.0     -7.7

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Prezos e salarios

26 - IPC


08-18  |   07-18  |   06-18  |   05-18
2.2     2.3     2.3     2.0

INE, Índice de precios de consumo

27 - IPC subxacente


08-18  |   07-18  |   06-18  |   05-18
0.7     0.9     1.0     1.1

INE, Índice de precios de consumo

28 - Custo laboral segundo traballador


2T-18  |   1T-18  |   4T-17  |   3T-17
1.9     1.6     3.6     2.0

INE, Encuesta trimestral de coste laboral