inicio - Galicia en datos

Galicia en datos

Indicadores de conxuntura da economía galega

Fichas económicas

Variación interanual

última actualización 21/12/2023

PIB e compoñentes da demanda (Índices de volume encadeados, 2015=100. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario)

1 - PIB

INE, IGE e Eurostat

2 - Demanda interna (en termos nacionais)

INE e IGE

3 - Gasto dos fogares e ISFLSF

INE e IGE

4 - Formación bruta de capital fixo

INE e IGE

5 - Exportacións de bens e servizos

INE e IGE

6 - Importacións de bens e servizos

INE e IGE

Outros indicadores de actividade e demanda (Variación interanual)

7 - Índice de produción industrial

INE

8 - Pernoctacións en hoteis

INE

9 - Transporte aéreo de pasaxeiros

AENA

10 - Tráfico portuario de mercadorías

Puertos del Estado

11 - Matriculación de turismos

IGE

12 - Visados de dirección de obra nova: superficie a construir

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

13 - Índice de comercio polo miúdo

IGE

14 - Importacions de Bens de capital

Agencia Tributaria

Prezos e salarios

15 - IPC e IPC subyacente

INE

16 - Custo laboral segundo traballador

INE

Emprego e paro (Variación interanual)

17 - Población activa

INE

18 - Poboación ocupada

INE

19 - Poboación parada

INE

20 - Afiliados á Seguridade Social

IGE

21 - Paro rexistrado

IGE

22 - Beneficiarios da prestación de desemprego

Ministerio de Trabajo y Economía Social.