inicio - Galicia en datos

Galicia en datos

CES Galicia - Galicia en datos

Indicadores de conxuntura da economía galega

Variación interanual

última actualización: 03/06/2020

PIB e compoñentes da demanda (Índices de volume encadeados, 2010=100. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario)

1 - Produto interior bruto p.m.


4T-19  |   3T-19  |   2T-19  |   1T-19
1.8     1.7     1.7     1.9

IGE, Contas económicas trimestrais

2 - Demanda interna (en termos nacionais)


4T-19  |   3T-19  |   2T-19  |   1T-19
2.7     3.5     2.9     2.8

IGE, Contas económicas trimestrais

3 - Gasto dos fogares e ISFLSF


4T-19  |   3T-19  |   2T-19  |   1T-19
3.4     3.5     3.3     3.0

IGE, Contas económicas trimestrais

4 - Formación bruta de capital fixo


4T-19  |   3T-19  |   2T-19  |   1T-19
0.4     3.3     2.8     4.3

IGE, Contas económicas trimestrais

5 - Exportacións de bens e servizos


4T-19  |   3T-19  |   2T-19  |   1T-19
3.5     2.1     -6.0     -0.9

IGE, Contas económicas trimestrais

6 - Importacións de bens e servizos


4T-19  |   3T-19  |   2T-19  |   1T-19
5.0     5.2     -3.6     0.8

IGE, Contas económicas trimestrais

Outros indicadores de actividade e demanda (Variación interanual)

7 - Cifra de negocios empresariais- Galicia


INE, Índice de cifra de negocios

8 - Cifra de negocios empresariais - España


03-20  |   02-20  |   01-20  |   12-19
-16.8     1.8     0.2     4.4

INE. Índice de cifra de negocios

9 - Índice de produción industrial - Galicia


04-20  |   03-20  |   02-20  |   01-20
-43.0     -7.1     2.2     2.9

INE, Índice de producción industrial

10 - Índice de produción industrial - España


04-20  |   03-20  |   02-20  |   01-20
-33.6     -11.7     -0.4     -4.3

INE, Índice de producción industrial

11 - Visados de obra - superficie a construir


03-20  |   02-20  |   01-20  |   12-19
-13.4     17.2     3.5     45.5

Ministerio de Fomento

12 - Pernoctacións en hoteis


04-20  |   03-20  |   02-20  |   01-20
-100.0     -60.9     13.8     9.0

INE, Encuesta de ocupación hotelera

13 - Transporte aéreo de pasaxeiros - A Coruña


04-20  |   03-20  |   02-20  |   01-20
-99.5     -59.1     15.4     15.0

AENA

14 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Santiago


04-20  |   03-20  |   02-20  |   01-20
-99.7     -63.2     6.3     0.4

AENA

15 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Vigo


04-20  |   03-20  |   02-20  |   01-20
-99.7     -66.0     -7.6     -10.9

AENA

16 - Índice de comercio polo miúdo


04-20  |   03-20  |   02-20  |   01-20
-25.4     -9.5     4.4     0.8

IGE. Indice da cifra de negocio do comercio polo miudo

17 - Matriculación de turismos


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
-4.8     -0.5     12.2     -28.1

DGT, Matriculaciones de vehículos

18 - Importacións de bens de capital


09-19  |   08-19  |   07-19  |   06-19
-4.3     19.8     47.4     -9.8

IGE, Comercio exterior e intracomunitario

Emprego e paro (Variación interanual)

19 - Ocupados equivalentes a tempo completo


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
0.8     1.0     0.9     1.5

IGE, Contas económicas trimestrais

20 - Ocupados


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
0.8     2.1     2.9     3.1

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

21 - Poboación activa


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
0.0     -9.9     -0.2     -0.1

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

22 - Poboación parada


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
-6.2     -19.8     -17.5     -18.2

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

23 - Afiliados á Seguridade Social (Último día de mes)


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
2.0     1.1     0.6     2.8

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

24 - Paro rexistrado


12-19  |   11-19  |   10-19  |   09-19
-2.3     -2.8     -3.2     -5.6

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

25 - Beneficiarios prestacións por desemprego


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
4.7     5.7     3.9     4.1

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Prezos e salarios

26 - IPC


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
0.2     -0.1     -0.2     0.1

INE, Índice de precios de consumo

27 - IPC subxacente


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
1.0     1.0     0.9     0.9

INE, Índice de precios de consumo

28 - Custo laboral segundo traballador


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
2.8     4.3     3.2     -0.4

INE, Encuesta trimestral de coste laboral