inicio - O Ces - Normativa

Normativa

Normativa básica de creación e funcionamento do CES Galicia, actualizada permanentemente

Lei 6/1995, do 28 de xuño pola que se crea o Consello Económico e Social consolidada

Regulamento de réxime interno do CES (aprobado polo Pleno na súa sesión de 29 de abril de 1996)
(DOG, n. 114, 11-06-1996)

modificación do Regulamento (aprobada polo Pleno na súa sesión de 9 de marzo de 1999)
(DOG, n. 57, 24-04-1999)
modificación do Regulamento (aprobada polo Pleno na sesión de 22 de febreiro de 2001)
(DOG, n. 53, 15-03-2001)
modificación do Regulamento (aprobada polo Pleno na sesión de 8 de outubro de 2015)
(DOG, n. 210, 4-11-2015)