inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Agustín Hernández Fernández de Rojas
secretario xeral: Manuel Martínez Varela


Sala do Pleno do CES
Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
Natividade López Gromaz (titular)
Héctor López de Castro (titular)
SN CCOO de Galicia
Xesús Castro Baamonde (titular)
Maica Bouza Seoane (titular)
Juan Martínez García (titular)
Roi Fernández Rodríguez (suplente)
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Alejandro Rodríguez Pazos (suplente)
UGT-Galicia
Trinidad Campos Rodríguez (suplente)
José Luis Fernández Celis (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Javier Carreiro Vázquez (titular)
Mar Martín González (titular)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
María Botana Rocamonde (suplente)
Cristina Rama Molinos (suplente)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
Jaime Luis López Vázquez (titular)
Diego Vázquez Reino (titular)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
Antonio Fontenla Ramil (titular)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
José María Corujo Seguido (titular)
David Martínez Alonso (titular)
Lourdes Pardo Domínguez (suplente)
Guadalupe Hervera Iglesias (suplente)
J. Ignacio López-Bachiller Fernández (titular)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Javier Martínez López (titular)
Francisco Couso Santos (titular)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
Laura Otero Rúa (suplente)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Marta Amate López (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Universidade de Vigo (UVigo)
Jorge Falagán Mota (suplente)
José María Martín Moreno (titular)
Universidade da Coruña (UDC)
Ángel S. Fernández Castro (titular)
Anxo Calvo Silvosa (suplente)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Marieta Pastoriza Martínez (titular)
Ana Eiras Regueira (suplente)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
María Rocío Arnoso Moure (suplente)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Alba Torreira Puga (titular)
Pedro González Boquete (titular)
Cristina Pedreira González (suplente)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Federación de confrarías
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
Consello Galego de Economía social
Esther Blanco Araujo (suplente)
Mar Pernas Márquez (titular)