inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Agustín Hernández Fernández de Rojas
secretario xeral: Manuel Martínez Varela


Sala do Pleno do CES
Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
Natividade López Gromaz (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
SN CCOO de Galicia
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Alejandro Rodríguez Pazos (suplente)
Xesús Castro Baamonde (titular)
Maica Bouza Seoane (titular)
Juan Martínez García (titular)
Roi Fernández Rodríguez (suplente)
UGT-Galicia
José Luis Fernández Celis (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Javier Carreiro Vázquez (titular)
Mar Martín González (titular)
Trinidad Campos Rodríguez (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
David Martínez Alonso (titular)
Lourdes Pardo Domínguez (suplente)
Guadalupe Hervera Iglesias (suplente)
J. Ignacio López-Bachiller Fernández (titular)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Javier Martínez López (titular)
Francisco Couso Santos (titular)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
Laura Otero Rúa (suplente)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Marta Amate López (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
María Botana Rocamonde (suplente)
Cristina Rama Molinos (suplente)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
Jaime Luis López Vázquez (titular)
Diego Vázquez Reino (titular)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
Antonio Fontenla Ramil (titular)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
José María Corujo Seguido (titular)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Universidade de Vigo (UVigo)
José María Martín Moreno (titular)
Jorge Falagán Mota (suplente)
Universidade da Coruña (UDC)
Ángel S. Fernández Castro (titular)
Anxo Calvo Silvosa (suplente)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Marieta Pastoriza Martínez (titular)
Ana Eiras Regueira (suplente)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
María Rocío Arnoso Moure (suplente)
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Cristina Pedreira González (suplente)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Alba Torreira Puga (titular)
Pedro González Boquete (titular)
Federación de confrarías
José Manuel Rosas Otero (suplente)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
Consello Galego de Economía social
Esther Blanco Araujo (suplente)
Mar Pernas Márquez (titular)