inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Agustín Hernández Fernández de Rojas
secretario xeral: Manuel Martínez Varela


Sala do Pleno do CES
Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Natividade López Gromaz (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
SN CCOO de Galicia
Juan Martínez García (titular)
Xesús Castro Baamonde (titular)
Maica Bouza Seoane (titular)
Roi Fernández Rodríguez (suplente)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Alejandro Rodríguez Pazos (suplente)
UGT-Galicia
Delia Irene Martínez Conde (titular)
Trinidad Campos Rodríguez (suplente)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
José Luis Fernández Celis (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
Javier Carreiro Vázquez (titular)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Mar Martín González (titular)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Francisco Couso Santos (titular)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Cristina Rama Molinos (suplente)
Laura Otero Rúa (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
María Botana Rocamonde (suplente)
Diego Vázquez Reino (titular)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
Antonio Fontenla Ramil (titular)
Jaime Luis López Vázquez (titular)
José María Corujo Seguido (titular)
María Dolores Bello Nine (suplente)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
David Martínez Alonso (titular)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
Lourdes Pardo Domínguez (suplente)
Guadalupe Hervera Iglesias (suplente)
J. Ignacio López-Bachiller Fernández (titular)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Javier Martínez López (titular)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Universidade de Vigo (UVigo)
Elena Rivo López (titular)
Mónica Villanueva Villar (suplente)
Universidade da Coruña (UDC)
Anxo Calvo Silvosa (suplente)
Ángel S. Fernández Castro (titular)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Ana María Rodríguez Vázquez (suplente)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Ana Eiras Regueira (titular)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
María Rocío Arnoso Moure (suplente)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Alba Torreira Puga (titular)
Pedro González Boquete (titular)
Cristina Pedreira González (suplente)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Federación de confrarías
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
Consello Galego de Economía social
Esther Blanco Araujo (suplente)
Mar Pernas Márquez (titular)