inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidenta: María Corina Porro Martínez
secretario xeral: Juan José Gallego Fouz


Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Fernando R. Acuña Rúa (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Natividade López Gromaz (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Paulo Carril Vázquez (suplente)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
UGT-Galicia
José Domingo Barros Montáns (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Mónica Rodríguez Ponte (titular)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Rosa Arcos Caamaño (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
José Manuel Rodríguez Portela (suplente)
SN CCOO de Galicia
Maica Bouza Seoane (titular)
Adela Poisa Baños (titular)
Demetrio Vázquez Martínez (titular)
Xesús Castro Baamonde (suplente)
José Manuel Lago Peñas (suplente)
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Antón Arias Díaz Eimil (titular)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Ángel Fernández Presas (titular)
José Carlos González Fernández (titular)
Ángel Hermida Lage (titular)
Javier Martínez López (titular)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
Elier Ojea Ureña (titular)
José Manuel Piñeiro Rivas (titular)
José Manuel Rodríguez Tarrío (titular)
Marta Amate López (suplente)
Eugenio Geijo Carril (suplente)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
Jaime Luis López Vázquez (suplente)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
Alberto Rodríguez López (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
Fausto Santamarina Fernández (suplente)
Rafael Serrano Hernández (suplente)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Miguel Varela Varela (suplente)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Xosé Pérez Rei (suplente)
ASAJA Galicia
Francisco Bello Bello (titular)
Antonio de María Angulo (titular)
Juan Carlos García Pose (suplente)
Juan Pérez Sánchez-Orozco (suplente)
Universidade da Coruña (UDC)
Domingo Calvo Dopico (titular)
Ángel S. Fernández Castro (suplente)
Confrarías de Pescadores de Galicia (marisqueo)
José Antonio Gómez Castro (titular)
Francisco Javier Martínez Durán (suplente)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Pedro González Boquete (titular)
Alba Torreira Puga (suplente)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
Ana Olveira Blanco (suplente)
Consuelo Sánchez Diego (suplente)
Confrarías de Pescadores de Galicia (baixura)
José Basilio Otero Rodríguez (titular)
Sergio López García (suplente)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
María Emilia Vázquez Rozas (titular)
José Pereira Fariña (suplente)
Universidade de Vigo (UVigo)
Xosé Henrique Vázquez Vicente (titular)
María Montero Muñoz (suplente)