inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Agustín Hernández Fernández de Rojas
secretario xeral: Manuel Martínez Varela


Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Natividade López Gromaz (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
SN CCOO de Galicia
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Xesús Castro Baamonde (titular)
Alejandro Rodríguez Pazos (suplente)
Maica Bouza Seoane (titular)
Roi Fernández Rodríguez (suplente)
Juan Martínez García (titular)
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
UGT-Galicia
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Beatríz Meilán del Río (titular)
José Luis Fernández Celis (titular)
María Isabel González Jardón (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
Raquel Seijas Lamelas (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Francisco Couso Santos (titular)
Guadalupe Hervera Iglesias (suplente)
Laura Otero Rúa (suplente)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
J. Ignacio López-Bachiller Fernández (titular)
Marta Amate López (suplente)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
María Botana Rocamonde (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
Jaime Luis López Vázquez (titular)
Cristina Rama Molinos (suplente)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
Diego Vázquez Reino (titular)
Antonio Fontenla Ramil (titular)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
José María Corujo Seguido (titular)
Verónica Val Vázquez (suplente)
David Martínez Alonso (titular)
Javier Martínez López (titular)
Lourdes Pardo Domínguez (suplente)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Universidade de Vigo (UVigo)
Jorge Falagán Mota (suplente)
José María Martín Moreno (titular)
Universidade da Coruña (UDC)
Anxo Calvo Silvosa (suplente)
Ángel S. Fernández Castro (titular)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Marieta Pastoriza Martínez (titular)
Ana Eiras Regueira (suplente)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
María Rocío Arnoso Moure (suplente)
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Cristina Pedreira González (suplente)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Pedro González Boquete (titular)
Rosa Arcos Caamaño (titular)
Federación de confrarías
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
Consello Galego de Economía social
Antón Ínsua López (titular)
Esther Blanco Araujo (suplente)