inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Agustín Hernández Fernández de Rojas
secretario xeral: Manuel Martínez Varela


Sala do Pleno do CES
Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
Natividade López Gromaz (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
SN CCOO de Galicia
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Alejandro Rodríguez Pazos (suplente)
Xesús Castro Baamonde (titular)
Maica Bouza Seoane (titular)
Juan Martínez García (titular)
Roi Fernández Rodríguez (suplente)
UGT-Galicia
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Javier Carreiro Vázquez (titular)
Mar Martín González (titular)
Trinidad Campos Rodríguez (suplente)
José Luis Fernández Celis (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Javier Martínez López (titular)
Francisco Couso Santos (titular)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
Laura Otero Rúa (suplente)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Marta Amate López (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
María Botana Rocamonde (suplente)
Cristina Rama Molinos (suplente)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
Jaime Luis López Vázquez (titular)
Diego Vázquez Reino (titular)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
Antonio Fontenla Ramil (titular)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
José María Corujo Seguido (titular)
David Martínez Alonso (titular)
Lourdes Pardo Domínguez (suplente)
Guadalupe Hervera Iglesias (suplente)
J. Ignacio López-Bachiller Fernández (titular)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Universidade de Vigo (UVigo)
Jorge Falagán Mota (suplente)
José María Martín Moreno (titular)
Universidade da Coruña (UDC)
Anxo Calvo Silvosa (suplente)
Ángel S. Fernández Castro (titular)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Ana Eiras Regueira (suplente)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Marieta Pastoriza Martínez (titular)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
María Rocío Arnoso Moure (suplente)
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Cristina Pedreira González (suplente)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Alba Torreira Puga (titular)
Pedro González Boquete (titular)
Federación de confrarías
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
Consello Galego de Economía social
Esther Blanco Araujo (suplente)
Mar Pernas Márquez (titular)