inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidenta: María Corina Porro Martínez
secretario xeral: Juan José Gallego Fouz


Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Fernando R. Acuña Rúa (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Natividade López Gromaz (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
UGT-Galicia
José Domingo Barros Montáns (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Mónica Rodríguez Ponte (titular)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
José Luis Fernández Celis (suplente)
Raquel Seijas Lamelas (suplente)
SN CCOO de Galicia
Maica Bouza Seoane (titular)
Xesús Castro Baamonde (titular)
Roi Fernández Rodríguez (titular)
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Demetrio Vázquez Martínez (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Antón Arias Díaz Eimil (titular)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Francisco Couso Santos (titular)
Ángel Fernández Presas (titular)
José Carlos González Fernández (titular)
Ángel Hermida Lage (titular)
Javier Martínez López (titular)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
Elier Ojea Ureña (titular)
José Manuel Piñeiro Rivas (titular)
Marta Amate López (suplente)
María Botana Rocamonde (suplente)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
Jaime Luis López Vázquez (suplente)
José Manuel Maceira Blanco (suplente)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
Laura Otero Rúa (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Miguel Varela Varela (suplente)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Universidade da Coruña (UDC)
Domingo Calvo Dopico (titular)
Ángel S. Fernández Castro (suplente)
Federación de confrarías
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Antonio Gómez Castro (titular)
José Basilio Otero Rodríguez (titular)
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Sergio López García (suplente)
Francisco Javier Martínez Durán (suplente)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Pedro González Boquete (titular)
Alba Torreira Puga (suplente)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
Josefa Monteagudo Romera (suplente)
Ana Olveira Blanco (suplente)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Universidade de Vigo (UVigo)
José María Martín Moreno (titular)
Jorge Falagán Mota (suplente)