O CES participa no proceso de consultas dos programas operativos dos fondos europeos FSE+ e FEDER Galicia 2021-2027

O CES ven de aprobar, a través da súa Comisión Permanente, unha serie de consideracións en resposta á consulta pública aberta sobre o proceso de elaboración, execución e avaliación dos programas operativos dos fondos europeos, en concreto do PO FSE+ e do PO FEDER GALICIA 2021-2027. No marco dese proceso, o Consello aportou as súas opinións sobre a súa propia participación no conxunto das actuacións (como membro dos Comités de Seguimento) e estimou, entre outras consideracións, que é prioritaria a aprobación do programas operativos no menor tempo posible.

Nun terceiro eixo, o CES considera necesario “insistir na importacia dos principios horizontais e de complementariedade, en especial na actual situación de crise social e económica” e fai fincapé en que é necesaria unha maior participación feminina nos diversos espazos do ámbito público.

Outros dos aspectos que salienta o Consello é a necesidade de avaliar do mellor xeito as medidas aprobadas e para iso propón unha mellora dos mecanismo de análise de impacto.

O CES ven de aprobar, a través da súa Comisión Permanente, unha serie de consideracións en resposta á consulta pública aberta sobre o proceso de elaboración, execución e avaliación dos programas operativos dos fondos europeos, en concreto do PO FSE+ e do PO FEDER GALICIA 2021-2027. No marco dese proceso, o Consello aportou as súas opinións sobre a súa propia participación no conxunto das actuacións (como membro dos Comités de Seguimento) e estimou, entre outras consideracións, que é prioritaria a aprobación do programas operativos no menor tempo posible.

Nun terceiro eixo, o CES considera necesario “insistir na importacia dos principios horizontais e de complementariedade, en especial na actual situación de crise social e económica” e fai fincapé en que é necesaria unha maior participación feminina nos diversos espazos do ámbito público.

Outros dos aspectos que salienta o Consello é a necesidade de avaliar do mellor xeito as medidas aprobadas e para iso propón unha mellora dos mecanismo de análise de impacto.

Fondos europeos 2021-2027