inicio - Galicia en datos

Galicia en datos

CES Galicia - Galicia en datos

Indicadores de conxuntura da economía galega

Variación interanual

última actualización: 09/01/2020

PIB e compoñentes da demanda (Índices de volume encadeados, 2010=100. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario)

1 - Produto interior bruto p.m.


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
1.7     2.0     2.3     2.6

IGE, Contas económicas trimestrais

2 - Demanda interna (en termos nacionais)


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
2.9     3.1     2.9     2.8

IGE, Contas económicas trimestrais

3 - Gasto dos fogares e ISFLSF


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
3.3     3.3     3.0     2.6

IGE, Contas económicas trimestrais

4 - Formación bruta de capital fixo


3T-19  |   1T-19  |   2T-19  |   4T-18
1.6     3.3     7.0     5.9

IGE, Contas económicas trimestrais

5 - Exportacións de bens e servizos


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
0.8     -8.3     -7.0     -2.3

IGE, Contas económicas trimestrais

6 - Importacións de bens e servizos


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
3.4     -6.7     -6.2     -2.0

IGE, Contas económicas trimestrais

Outros indicadores de actividade e demanda (Variación interanual)

7 - Cifra de negocios empresariais- Galicia


INE, Índice de cifra de negocios

8 - Cifra de negocios empresariais - España


09-19  |   08-19  |   07-19  |   06-19
2.3     -0.5     4.5     -0.1

INE. Índice de cifra de negocios

9 - Índice de produción industrial - Galicia


10-19  |   09-19  |   08-19  |   07-19
-4.3     -1.1     -6.2     0.2

INE, Índice de producción industrial

10 - Índice de produción industrial - España


10-19  |   09-19  |   08-19  |   07-19
1.1     3.0     -1.0     3.5

INE, Índice de producción industrial

11 - Visados de obra - superficie a construir


09-19  |   08-19  |   07-19  |   06-19
-34.8     -8.8     86.8     -22.3

Ministerio de Fomento

12 - Pernoctacións en hoteis


10-19  |   09-19  |   08-19  |   07-19
5.2     7.0     3.6     6.7

INE, Encuesta de ocupación hotelera

13 - Transporte aéreo de pasaxeiros - A Coruña


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
2.1     12.8     11.6     9.8

AENA

14 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Santiago


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
6.9     7.4     8.6     10.4

AENA

15 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Vigo


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
-16.0     -17.0     -17.6     -21.5

AENA

16 - Índice de comercio polo miúdo


10-19  |   09-19  |   08-19  |   07-19
2.7     3.1     1.8     4.3

IGE. Indice da cifra de negocio do comercio polo miudo

17 - Matriculación de turismos


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
-4.8     -0.5     12.2     -28.1

DGT, Matriculaciones de vehículos

18 - Importacións de bens de capital


09-19  |   08-19  |   07-19  |   06-19
-4.3     19.8     47.4     -9.8

IGE, Comercio exterior e intracomunitario

Emprego e paro (Variación interanual)

19 - Ocupados equivalentes a tempo completo


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
0.8     1.0     0.9     1.5

IGE, Contas económicas trimestrais

20 - Ocupados


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
0.8     2.1     2.9     3.1

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

21 - Poboación activa


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
0.0     -9.9     -0.2     -0.1

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

22 - Poboación parada


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
-6.2     -19.8     -17.5     -18.2

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

23 - Afiliados á Seguridade Social (Último día de mes)


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
2.0     1.1     0.6     2.8

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

24 - Paro rexistrado


12-19  |   11-19  |   10-19  |   09-19
-2.3     -2.8     -3.2     -5.6

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

25 - Beneficiarios prestacións por desemprego


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
4.7     5.7     3.9     4.1

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Prezos e salarios

26 - IPC


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
0.2     -0.1     -0.2     0.1

INE, Índice de precios de consumo

27 - IPC subxacente


11-19  |   10-19  |   09-19  |   08-19
1.0     1.0     0.9     0.9

INE, Índice de precios de consumo

28 - Custo laboral segundo traballador


3T-19  |   2T-19  |   1T-19  |   4T-18
2.8     4.3     3.2     -0.4

INE, Encuesta trimestral de coste laboral