inicio - Galicia en datos

Galicia en datos

CES Galicia - Galicia en datos

Indicadores de conxuntura da economía galega

Variación interanual

última actualización: 24/09/2020

PIB e compoñentes da demanda (Índices de volume encadeados, 2010=100. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario)

1 - Produto interior bruto p.m.


2T-20  |   1T-20  |   4T-19  |   3T-19
-17.9     -3.6     1.8     1.7

IGE, Contas económicas trimestrais

2 - Demanda interna (en termos nacionais)


2T-20  |   1T-20  |   4T-19  |   3T-19
-20.8     -5.5     2.5     3.5

IGE, Contas económicas trimestrais

3 - Gasto dos fogares e ISFLSF


2T-20  |   1T-20  |   4T-19  |   3T-19
-25.3     -8.1     3.3     3.4

IGE, Contas económicas trimestrais

4 - Formación bruta de capital fixo


2T-20  |   1T-20  |   4T-19  |   3T-19
-24.7     -7.2     -0.4     3.1

IGE, Contas económicas trimestrais

5 - Exportacións de bens e servizos


2T-20  |   1T-20  |   4T-19  |   3T-19
-19.9     -2.5     2.3     1.7

IGE, Contas económicas trimestrais

6 - Importacións de bens e servizos


2T-20  |   1T-20  |   4T-19  |   3T-19
-23.4     -5.6     3.6     4.7

IGE, Contas económicas trimestrais

Outros indicadores de actividade e demanda (Variación interanual)

7 - Cifra de negocios empresariais- Galicia


INE, Índice de cifra de negocios

8 - Cifra de negocios empresariais - España


06-20  |   05-20  |   04-20  |   03-20
-16.0     -33.1     -39.9     -16.9

INE. Índice de cifra de negocios

9 - Índice de produción industrial - Galicia


07-20  |   06-20  |   05-20  |   04-20
-10.6     -9.7     -33.1     -43.8

INE, Índice de producción industrial

10 - Índice de produción industrial - España


07-20  |   06-20  |   05-20  |   04-20
-6.4     -10.0     -28.0     -34.1

INE, Índice de producción industrial

11 - Visados de obra - superficie a construir


05-20  |   04-20  |   03-20  |   02-20
133.4     -12.9     -13.4     17.2

Ministerio de Fomento

12 - Pernoctacións en hoteis


08-20  |   07-20  |   06-20  |   05-20
-40.8     -50.9     -86.7     -97.6

INE, Encuesta de ocupación hotelera

13 - Transporte aéreo de pasaxeiros - A Coruña


08-20  |   09-20  |   06-20  |   05-20
-67.2     -78.5     -97.9     -99.3

AENA

14 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Santiago


08-20  |   07-20  |   06-20  |   05-20
-50.1     -71.5     -96.1     -99.9

AENA

15 - Transporte aéreo de pasaxeiros - Vigo


08-20  |   07-20  |   06-20  |   05-20
-63.5     -78.4     -98.1     -99.4

AENA

16 - Índice de comercio polo miúdo


07-20  |   06-20  |   05-20  |   04-20
-1.1     -0.7     -13.2     -25.0

IGE. Indice da cifra de negocio do comercio polo miudo

17 - Matriculación de turismos


08-20  |   07-20  |   06-20  |   05-20
-6.3     17.5     -8.7     -60.9

DGT, Matriculaciones de vehículos

18 - Importacións de bens de capital


04-20  |   03-20  |   02-20  |   01-20
-57.1     -45.2     -13.8     -26.4

IGE, Comercio exterior e intracomunitario

Emprego e paro (Variación interanual)

19 - Ocupados equivalentes a tempo completo


1T/20  |   4T/19  |   3T/19  |   2T/19
-1.3     0.8     0.9     1.5

IGE, Contas económicas trimestrais

20 - Ocupados


1T-20  |   4T-19  |   3T-19  |   2T-19
0.3     0.7     0.8     2.1

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

21 - Poboación activa


1T-20  |   4T-19  |   3T-19  |   2T-19
0.5     0.4     0.0     -0.9

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

22 - Poboación parada


1T-20  |   4T-19  |   3T-19  |   2T-19
1.9     -2.1     -6.2     -19.8

IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

23 - Afiliados á Seguridade Social (Último día de mes)


06-20  |   05-20  |   04-20  |   03-20
-3.9     -3.5     -3.9     -2.3

IGE

24 - Paro rexistrado


06-20  |   05-20  |   04-20  |   03-20
18.9     18.8     15.3     2.1

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

25 - Beneficiarios prestacións por desemprego


05-20  |   04-20  |   03-20  |   02-20
184.0     181.3     15.7     2.7

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Prezos e salarios

26 - IPC


06-20  |   05-20  |   04-20  |   03-20
-0.4     -1.2     -0.9     -0.2

INE, Índice de precios de consumo

27 - IPC subxacente


06-20  |   05-20  |   04-20  |   03-20
1.2     1.3     1.3     1.2

INE, Índice de precios de consumo

28 - Custo laboral segundo traballador


1T-20  |   4T-19  |   3T-19  |   2T-19
0.3     4.8     2.8     4.3

INE, Encuesta trimestral de coste laboral