inicio - O Ces - Normativa

Normativa

Normativa básica de creación e funcionamento do CES Galicia, actualizada permanentemente

GALEGO Lei 6/1995, do 28 de xuño pola que se crea o Consello Económico e Social consolidada

CASTELÁN Lei 6/1995, do 28 de xuño pola que se crea o Consello Económico e Social consolidada

Regulamento de réxime interno do CES (aprobado polo Pleno na súa sesión de 27 de maio de 2021)
(DOG, n. 117, 22-06-2021)