inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Agustín Hernández Fernández de Rojas
secretario xeral: Manuel Martínez Varela


Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
Natividade López Gromaz (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
SN CCOO de Galicia
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Xesús Castro Baamonde (titular)
Alejandro Rodríguez Pazos (suplente)
Maica Bouza Seoane (titular)
Roi Fernández Rodríguez (suplente)
Juan Martínez García (titular)
UGT-Galicia
Olga Crespo Sánchez (suplente)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
Raquel Seijas Lamelas (suplente)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Beatríz Meilán del Río (titular)
José Luis Fernández Celis (titular)
María Isabel González Jardón (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Diego Vázquez Reino (titular)
Antonio Fontenla Ramil (titular)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
José María Corujo Seguido (titular)
Verónica Val Vázquez (suplente)
David Martínez Alonso (titular)
Javier Martínez López (titular)
Lourdes Pardo Domínguez (suplente)
Francisco Couso Santos (titular)
Guadalupe Hervera Iglesias (suplente)
Laura Otero Rúa (suplente)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
J. Ignacio López-Bachiller Fernández (titular)
Marta Amate López (suplente)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
María Botana Rocamonde (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
Jaime Luis López Vázquez (titular)
Cristina Rama Molinos (suplente)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Universidade de Vigo (UVigo)
José María Martín Moreno (titular)
Jorge Falagán Mota (suplente)
Universidade da Coruña (UDC)
Ángel S. Fernández Castro (titular)
Anxo Calvo Silvosa (suplente)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Marieta Pastoriza Martínez (titular)
Ana Eiras Regueira (suplente)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
María Rocío Arnoso Moure (suplente)
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Rosa Arcos Caamaño (titular)
Cristina Pedreira González (suplente)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Pedro González Boquete (titular)
Federación de confrarías
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
Consello Galego de Economía social
Antón Ínsua López (titular)
Esther Blanco Araujo (suplente)