inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Agustín Hernández Fernández de Rojas
secretario xeral: Juan José Gallego Fouz


Grupo 1 - Organizacións sindicais
UGT-Galicia
José Domingo Barros Montáns (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Mónica Rodríguez Ponte (titular)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
José Luis Fernández Celis (suplente)
Raquel Seijas Lamelas (suplente)
SN CCOO de Galicia
Maica Bouza Seoane (titular)
Xesús Castro Baamonde (titular)
Roi Fernández Rodríguez (titular)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Alejandro Rodríguez Pazos (suplente)
Demetrio Vázquez Martínez (suplente)
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Héctor López de Castro (titular)
Natividade López Gromaz (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Antón Arias Díaz Eimil (titular)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Francisco Couso Santos (titular)
Ángel Fernández Presas (titular)
José Carlos González Fernández (titular)
Ángel Hermida Lage (titular)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
Javier Martínez López (titular)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
Elier Ojea Ureña (titular)
José Manuel Piñeiro Rivas (titular)
Marta Amate López (suplente)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
María Botana Rocamonde (suplente)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
Jaime Luis López Vázquez (suplente)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
Laura Otero Rúa (suplente)
Cristina Rama Molinos (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Miguel Varela Varela (suplente)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Unións Agrarias (UU.AA.)
Rosa Arcos Caamaño (titular)
Pedro González Boquete (titular)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Cristina Pedreira González (suplente)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Marieta Pastoriza Martínez (titular)
Ana Eiras Regueira (suplente)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Universidade da Coruña (UDC)
Domingo Calvo Dopico (titular)
Ángel S. Fernández Castro (suplente)
Federación de confrarías
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Antonio Pérez Sieira (titular)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
Consello Galego de Economía social
Antón Ínsua López (titular)
Esther Blanco Araujo (suplente)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Ana Olveira Blanco (suplente)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Universidade de Vigo (UVigo)
José María Martín Moreno (titular)
Jorge Falagán Mota (suplente)