inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Agustín Hernández Fernández de Rojas
secretario xeral: Manuel Martínez Varela


Sala do Pleno do CES
Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
Natividade López Gromaz (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
SN CCOO de Galicia
Maica Bouza Seoane (titular)
Roi Fernández Rodríguez (suplente)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Omar Ceveira Vázquez (suplente)
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Alejandro Rodríguez Pazos (suplente)
Juan Martínez García (titular)
Xesús Castro Baamonde (titular)
UGT-Galicia
José Luis Fernández Celis (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
Javier Carreiro Vázquez (titular)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Mar Martín González (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
Trinidad Campos Rodríguez (suplente)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Jaime Luis López Vázquez (titular)
José María Corujo Seguido (titular)
María Dolores Bello Nine (suplente)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
David Martínez Alonso (titular)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
Lourdes Pardo Domínguez (suplente)
Guadalupe Hervera Iglesias (suplente)
J. Ignacio López-Bachiller Fernández (titular)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Javier Martínez López (titular)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
Francisco Couso Santos (titular)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
Cristina Rama Molinos (suplente)
Laura Otero Rúa (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
María Botana Rocamonde (suplente)
Diego Vázquez Reino (titular)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
Antonio Fontenla Ramil (titular)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Universidade de Vigo (UVigo)
Mónica Villanueva Villar (suplente)
Elena Rivo López (titular)
Universidade da Coruña (UDC)
Anxo Calvo Silvosa (suplente)
Ángel S. Fernández Castro (titular)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Ana Eiras Regueira (titular)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Ana María Rodríguez Vázquez (suplente)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
María Rocío Arnoso Moure (suplente)
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Pedro González Boquete (titular)
Cristina Pedreira González (suplente)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Alba Torreira Puga (titular)
Federación de confrarías
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
Consello Galego de Economía social
Esther Blanco Araujo (suplente)
Mar Pernas Márquez (titular)