inicio - O Ces - Membros do CES

Membros do CES


O Pleno do CES está composto polos membros (titulares e suplentes) que, organizados por grupos e segundo a entidade á que pertencen, de seguido se relacionan:

presidente:  Manuel Pérez Álvarez
secretario xeral: Manuel Martínez Varela


Sala do Pleno do CES
Grupo 1 - Organizacións sindicais
Confederación Intersindical Galega (CIG)
Natividade López Gromaz (titular)
Héctor López de Castro (titular)
Xavier Rodríguez Fidalgo (suplente)
Margarida Corral Sánchez (suplente)
Susana Méndez Rodríguez (titular)
Miguel Malvido Cabirto (titular)
Anxo Noceda Carballo (suplente)
Lucía Freire Ces (suplente)
SN CCOO de Galicia
Armando Iglesias Rodríguez (suplente)
Francisco Carrera Pérez (suplente)
Joaquín García Gutiérrez (suplente)
Maica Bouza Seoane (titular)
Carlos Pardo Pardo (titular)
Silvia Parga Rodríguez (suplente)
Xesús Castro Baamonde (titular)
UGT-Galicia
José Luis Fernández Celis (suplente)
Olga Crespo Sánchez (suplente)
Javier Carreiro Vázquez (titular)
Mar Martín González (titular)
Trinidad Campos Rodríguez (suplente)
José Carlos Rodríguez del Río (titular)
Delia Irene Martínez Conde (titular)
Mar Alfonsín Madrigal (suplente)
Grupo 2 - Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
José Antonio Neira Cortés (suplente)
David Martínez Alonso (titular)
Jaime Luis López Vázquez (titular)
Lourdes Pardo Domínguez (suplente)
Ana Belén Vázquez Eibes (suplente)
Guadalupe Hervera Iglesias (suplente)
Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón (titular)
J. Ignacio López-Bachiller Fernández (titular)
Marina Graña Bermúdez (suplente)
José Manuel Maceira Blanco (titular)
María del Mar Barreiros Mariño (suplente)
Verónica Val Vázquez (suplente)
Marisol Novoa Rodríguez (titular)
Cristina Rama Molinos (suplente)
Francisco Couso Santos (titular)
Jorge Cebreiros Arce (titular)
María Dolores Bello Nine (suplente)
Laura Otero Rúa (suplente)
Rosa María Sánchez Gándara (suplente)
Diego Vázquez Reino (titular)
María Botana Rocamonde (suplente)
Antonio Fontenla Ramil (titular)
Enrique Miguel Mallón Otero (titular)
José María Corujo Seguido (titular)
Grupo 3 - Outras entidades e asociacións
Universidade de Vigo (UVigo)
Mónica Villanueva Villar (suplente)
José Luis Míguez Tabarés (titular)
Universidade da Coruña (UDC)
América Álvarez Diomínguez (suplente)
Ángel S. Fernández Castro (titular)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Edelmiro López Iglesias (titular)
Melchor Fernández Fernández (suplente)
Sindicato Lábrego Galego (SLG)
Ramón Barreiro Carnota (titular)
Ana Eiras Regueira (titular)
Ana María Rodríguez Vázquez (suplente)
Xosé Pérez Rei (suplente)
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
María Rocío Arnoso Moure (suplente)
Miguel López Crespo (titular)
Rosa Celia Otero Raña (titular)
Josefa Monteagudo Romero (suplente)
Unións Agrarias (UU.AA.)
Pedro González Boquete (titular)
Cristina Pedreira González (suplente)
Jacobo Feijóo Lamas (suplente)
Alba Torreira Puga (titular)
Federación de confrarías
José Antonio Pérez Sieira (titular)
Manuel Daniel Formoso Moledo (titular)
José Manuel Rosas Otero (suplente)
José Basilio Otero Rodríguez (suplente)
Consello Galego de Economía social
Mar Pernas Márquez (titular)
Esther Blanco Araujo (suplente)