28/02/2024  

Xornada de debate sobre as conclusións do informe sobre dinámica empresarial

debate CS-1

Os membros do CES celebraron, no marco dunha sesión da Comisión sectorial nº 1, unha xornada de debate para afondar nas conclusións que se acadaron no recente informe "Tecido empresarial galego e dinâmica empresarial. Análise comparada", aprobado polo Pleno do CES o pasado 4 de decembro. As distintas organizacións expresaron as súas opinións sobre as máis de treinta propostas concretas que recolle o documento de cara a eliminar ou aminorar as dificultades que atopan as empresas gallegas para gañar dimensión e posición no mercado.

 23/02/2024  

Saúde mental, nova mobilidade, alimentación sostible e xestión de residuos, temas para os novos informes que abordará o CES en 2024

saúde mental

A Comisión Permanente do CES acordou na súa sesión do mércores, dentro do plan de traballo do organismo para este ano, a elaboración de catro novos informes. A través dun mecanismo de colaboración coas tres Universidades públicas galegas, o Consello analizará a situación da saúde mental e a súa atención en Galicia, tratará os retos das novas formas de mobilidade que impón a transición enerxética, tentará afondar nos desafíos do abastecemento de alimentos sostibles e a súa relación coa xestión do territorio galego e, por último, abordará un enfoque integral da xestión dos residuos de todo tipo na procura dunha economía circular.

Os equipos de investigación que abordarán os informes e as distintas comisións sectoriais de traballo do CES que colaborarán nos mesmos presentarán as súas conclusións nos vindeiros meses.

 25/01/2024  

O DIRECTOR XERAL DO IGE COMPARECE ANTE A CS1 PARA EXPLICAR O ANTEPROXECTO DA LEI DE ESTATÍSTISCA DE GALICIA

O director xeral do IGE, Jose Antonio Campo Andión, compareceu ante a Comisión Sectorial 1 que está a levar a cabo os traballos de elaboración do ditame do anteproxecto da lei de estatística de Galicia, para explicar o por qué deste texto e as novidades que nel se introducen con respecto á lei anterior.

 23/01/2024  

ENTREGA DO PREMIO VALENTÍN PAZ ANDRADE DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

Premio Valentín Paz Andrade José Manuel Amoedo e María del Carmen Sánchez-Carreira foron recoñecidos co premio Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia correspondente a 2023, convocado polo Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia da USC (IDEGA) e o Consello Económico e Social (CES).
 11/01/2024  

O Presidente do CES Galicia intervén para explicar o funcionamento do organismo.

Este xoves o presidente do CES Galicia, Manuel Pérez Álvarez explicou en esRadio o funcionamento do CES Galicia, a utilidade do mesmo, así como o traballo que se fai no organismo polas diversas organizacións que están representadas neste foro de debate e órgano consultivo en materia económico-social.
 22/12/2023  

O xurado resolve o premio Valentín Paz Andrade de investigación

Xurado José Manuel Amoedo e María del Carmen Sánchez-Carreira foron recoñecidos este martes 19 co premio Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia, convocado polo Consello Económico e Social (CES) e o Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia da USC (IDEGA). Amoedo e Sánchez-Carreira foron premiados polo artigo ‘Os efectos iniciais da COVID-19 nas desigualdades de renda en Galicia e a súa distribución na sociedade’, un traballo que veu la luz na Revista Galega de Economía.

Páxinas