15/05/2023  

O CES presenta na Universidade da Coruña o seu informe sobre o sector enerxético galego

presentación Coruña públco

Coa presencia do reitor, Julio Abalde, do presidente do CES, Agustín Hernández, e do equipo investigador, dirixido polo profesor Fernando de Llano, a Universidade da Coruña foi o esceario da presentación pública do informe do Consello sobre o sector enerxétio galego, recentemente aprobado polo Pleno do organismo.

 05/05/2023  

O CES Galicia participa nunha reunión co Comisionado do Goberno para o Corredor Atlántico durante o encontro anual dos CES españois en Bilbao

 Encuentro Bilbao 2023

Bilbao foi o esceario do encontro anual dos CES españois, que se celebrou os días 4 e 5 de maio e que contou coa partición do CES Galicia, representados polo seu presidente e mais o secretario xeral. A reunión serviu para intercambiar experiencias entre os distintos organismos e debatir sobre as posibilidades de colaboracións, o futuro dos Consellos e o seu papel na sociedade. O acto estivo presidido polo presidente do CES de España, Antón Costas, e foi organizado polo CES do País Vasco como anfitrión.

 04/05/2023  

O Pleno do CES Galicia aproba o ditame sobre a lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia

Ditame igualdade

O Pleno do 28 de abril o CES Galicia ven de aprobar o ditame sobre a lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, anteproxecto con 209 artigos, 3 disposicións adicionais, 1 disposición transitoria, 1 disposición derrogatoria e 3 disposicións derradeiras.

 04/05/2023  

O CES Galicia presenta a Memoria de Actividades do 2022

actividades 2022

Un incremento orzamentario de preto do 4% permitiu ao CES de Galicia reforzar a súa actividade no exercicio 2022, que se recolle na Memoria de actividades do organismo. Ademáis da Memoria socioeconómica, o Consello puxo en marcha a elaboración de catro informes e aprobou catro ditames sobre anteproxectos de lei solicitados pola Xunta. A maiores, o Pleno respaldou a publicación de nove manifestos e comparecencias sobre distintas cuestíóns de actualidade. Neste ano fíxose máis intensa a actividade institucional, con 25 actuacións en distintos organismos e a presenza institucional do Consello en máis de 50 actos. Pola súa banda, os órganos colexiados do CES celebraron 52 reunións para a aprobación dos distintos traballos.

 28/04/2023  

O CES aproba un informe sobre os impactos da covid-19 na economía galega

economía e covid

As consecuencias da pandemia de covid-19 nos distintos aspectos da economía galega, desde os grandes números de actividade ao mercado de traballo, do aumento da desigualdade ás medidas paliativas postas en marcha para reducir os maiores impactos negativos, protagonizan o último informe do Consello Económico e Social. Na súa reunión de hoxe, o Pleno do CES aprobou por unanimidade o estudo “Informe sobre os impactos da covid-19 na economía galega”, elaborado en colaboración coa Universidada de Santiago de Compostela.

 28/03/2023  

O CES Galicia participa no comité de seguimento do FEDER 2021-2027

comité seguimento FEDER

O Consello Económico e Social de Galicia, representado polo seu secretario xeral, Manuel Martínez, participou este martes na primeira reunión do Comité de Seguimento do Programa de Galicia FEDER 2021-2027, que se celebrou en Santiago de Compostela, Entre outros asuntos, na sesión aprobouse o Regulamento interno do Comité e deuse conta dos avances na posta en marcha dos sistemas de xestión 2021-2027.

Páxinas