inicio - Publicacions - Memoria socioeconómica - Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2002

Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2002