inicio - Publicacions - Memoria socioeconómica - Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2001

Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2001

Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2001

estado:

documento/s (en PDF): 
data de aprobación: 
 21/10/2002  
ano de publicación: 
2002