inicio - Publicacions - Informes - Reflexións sobre o sistema produtivo de Galicia: diagnóstico e propostas de futuro

Reflexións sobre o sistema produtivo de Galicia: diagnóstico e propostas de futuro

numero: 
01/2007
documento/s (en PDF): 
data de entrada: 
22/09/2005
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
07/06/2007

estado: