inicio - Publicacions - Informes - As Áreas Funcionais de Galicia: Área Funcional da Coruña

As Áreas Funcionais de Galicia: Área Funcional da Coruña

numero: 
01/2008
data de entrada: 
14/12/1998
solicitude: 
iniciativa propia do CES
data de aprobación: 
09/05/2008

estado: