inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se regulan as axudas rexionais ao investimento e ao emprego na Comunidade Autónoma de Galicia en aplicación do Regulamento (CE) 800/2008, da Comisión, de 6 de agosto de 2008

Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se regulan as axudas rexionais ao investimento e ao emprego na Comunidade Autónoma de Galicia en aplicación do Regulamento (CE) 800/2008, da Comisión, de 6 de agosto de 2008

numero: 
02/2009

estado:

entrada: 
 01/06/2009  
solicitude: 
Consellería de Facenda
aprobación: 
 15/07/2009