inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se modifica o Decreto 61/2005, do 7 de abril polo que se modifican as normas para a aplicación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia

Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se modifica o Decreto 61/2005, do 7 de abril polo que se modifican as normas para a aplicación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia

numero: 
04/2005
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
18/11/2005
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
16/12/2005