inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se dictan as normas para a aplicación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia

Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se dictan as normas para a aplicación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia

numero: 
06/2004

estado:

entrada: 
 01/09/2004  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 13/10/2004