inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se crea o Consello Galego de Consumidores e Usuarios

Ditame sobre o proxecto de Decreto polo que se crea o Consello Galego de Consumidores e Usuarios

numero: 
04/1997
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 20/05/1997  
solicitude: 
Consellería de Industria e Comercio
aprobación: 
 07/07/1997  
votos particulares: 
<p> 1 voto particular emitido polo Consello Galego de Consumo </p>