inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de saúde de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de saúde de Galicia

numero: 
11/2007

estado:

entrada: 
18/12/2007
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
14/03/2008
votos particulares: 
<p> 1 voto particular emitido pola CIG </p>