inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de protección do ambiente atmosférico de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de protección do ambiente atmosférico de Galicia

numero: 
02/2001
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 18/01/2001  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 22/02/2001