inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei pola que se modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, Galega de medidas básicas para a inserción social

Ditame sobre o anteproxecto de Lei pola que se modifica a Lei 9/1991, do 2 de outubro, Galega de medidas básicas para a inserción social

numero: 
02/1997
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 17/03/1997  
solicitude: 
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
aprobación: 
 24/04/1997  
votos particulares: 
<p> 1 voto particular emitido conxuntamente por CC.OO. e UGT </p>