inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o Anteproxecto de Lei pola que se modifica a Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia

Ditame sobre o Anteproxecto de Lei pola que se modifica a Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia

numero: 
01/2013

estado:

entrada: 
13/12/2012
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
14/01/2013
votos particulares: 
1 voto particular emitido polo Grupo 1 (CC.OO., CIG e UGT)