inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de ordenación da minería de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de ordenación da minería de Galicia

numero: 
05/2007

estado:

entrada: 
26/02/2007
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
10/05/2007