inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei de concentración parcelaria de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei de concentración parcelaria de Galicia

numero: 
06/2000
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 10/11/2000  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 04/12/2000