inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

numero: 
05/2004

estado:

entrada: 
07/07/2004
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
28/07/2004
cadro comparado: