inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

numero: 
05/2004

estado:

entrada: 
 07/07/2004  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 28/07/2004  
cadro comparado: