inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmaceútica de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmaceútica de Galicia

numero: 
09/2006
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
01/09/2006
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
04/10/2006