inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia

numero: 
04/2011

estado:

entrada: 
 06/06/2011  
solicitude: 
Xunta de Galicia
aprobación: 
 06/07/2011