inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia

numero: 
03/2005
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
24/10/2005
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
16/12/2005