inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas

numero: 
04/2002
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 07/05/2002  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 03/06/2002