inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación de diversas Leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación de diversas Leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE

numero: 
05/2009

estado:

entrada: 
 20/10/2009  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 17/11/2009