inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e proteción do medio rural de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e proteción do medio rural de Galicia

numero: 
06/2009

estado:

entrada: 
 19/11/2009  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 23/12/2009  
votos particulares: 
<p> 1 voto particular emitido conxuntamente por CC.OO., UGT e CIG </p> <p> 1 voto particular emitido pola Confederaci&oacute;n de Empresarios de Galicia </p> <p> 1 voto particular emitido conxuntamente por CC.OO. , CIG e Sindicato L&aacute;brego Galego </p>