inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

numero: 
10/2007

estado:

entrada: 
 11/10/2007  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 27/12/2007  
votos particulares: 
<p> 1 voto particular emitido pola Confederaci&oacute;n de Empresarios de Galicia </p>