inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

numero: 
02/2007

estado:

entrada: 
27/12/2006
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
30/01/2007