inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

numero: 
02/2007

estado:

entrada: 
 27/12/2006  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 30/01/2007