inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas de mobilidade das terras obxecto de concentración parcelaria

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas de mobilidade das terras obxecto de concentración parcelaria

numero: 
01/2004

estado:

entrada: 
 30/12/2003  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 06/02/2004