inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas fiscais e administrativas

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas fiscais e administrativas

numero: 
08/2011

estado:

entrada: 
20/09/2011
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
19/10/2011
votos particulares: 
1 voto particular presentado pola Confederación de Empresarios de Galicia