inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia

numero: 
01/2007

estado:

entrada: 
 12/12/2006  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 30/01/2007