inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei Galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero

Ditame sobre o anteproxecto de Lei Galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero

numero: 
04/2007

estado:

entrada: 
 19/03/2007  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 23/04/2007