inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei Galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero

Ditame sobre o anteproxecto de Lei Galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero

numero: 
04/2007

estado:

entrada: 
19/03/2007
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
23/04/2007