inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega de medidas tributarias relativas ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados para a reactivación do mercado de vivendas, da súa rehabilitación e o seu funcionamento

Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega de medidas tributarias relativas ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados para a reactivación do mercado de vivendas, da súa rehabilitación e o seu funcionamento

numero: 
03/2010

estado:

entrada: 
 03/06/2010  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 02/07/2010  
votos particulares: 
<p> 1 voto particular emitido conxuntamente polo Consello Galego de Consumo e a Confederaci&oacute;n de Empresarios de Galicia </p> <p> 1 voto particular emitido pola Confederaci&oacute;n de Empresarios de Galicia </p>