inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega de medidas tributarias relativas ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados para fomento do acceso á vivenda

Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega de medidas tributarias relativas ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados para fomento do acceso á vivenda

numero: 
01/2009

estado:

entrada: 
 27/05/2009  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 25/06/2009  
votos particulares: 
<p> 1 voto particular emitido pola Confederaci&oacute;n de Empresarios de Galicia </p>