inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega para a igualdade do home e da muller

Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega para a igualdade do home e da muller

numero: 
01/2003

estado:

entrada: 
28/11/2002
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
16/01/2003