inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega de acción voluntaria

Ditame sobre o anteproxecto de Lei galega de acción voluntaria

numero: 
10/2008

estado:

entrada: 
 09/10/2008  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 07/11/2008