inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de de fundacións de interese galego

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de de fundacións de interese galego

numero: 
08/2004
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 18/11/2004  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 17/12/2004