inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei do turismo de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei do turismo de Galicia

numero: 
06/2008

estado:

entrada: 
19/05/2008
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
19/06/2008