inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de creación do Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de creación do Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia

numero: 
04/2006
ditame en PDF: 

estado:

entrada: 
 21/12/2005  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 06/02/2006