inicio - Publicacions - Ditames - Ditame sobre o anteproxecto de Lei de aeródromos de Galicia

Ditame sobre o anteproxecto de Lei de aeródromos de Galicia

numero: 
09/2008

estado:

entrada: 
 11/08/2008  
solicitude: 
Presidencia da Xunta de Galicia
aprobación: 
 10/10/2008