inicio - Novas
 29/03/2021  

A Comisión Permanente traballa na modificación do Regulamento de réxime interno

CP 4-21

A Comisión Permanente do CES continúa a traballar na modificación e posta ao día do Regulamento de réxime interno do organismo para axustar o seu contido aos cambios lexislativos –como o número de membros, por exemplo– e na normativa lingüística e tamén para utilizar unha linguaxe inclusiva. Na súa sesión de hoxe, celebrada a través dunha videoconferencia, os membros da Comisión foron repasando polo miúdo cada un dos artigos para propoñer as modificacións axeitadas.

 24/03/2021  

O informe sobre a empregabilidade da xuventude de Galicia, presentado polo equipo redactor na Comisión sectorial nº 1

presentación emprego xuvenil

O equipo da USC encargado da redacción da proposta de informe sobre a empregabilidade da xuventude en Galicia, dirixido polo profesor Alberto Meixide, presentou o seu traballo nunha sesión da Comisión sectorial nº 1.

 24/03/2021  

Reunión de traballo dos CES españois do Arco Atlántico para consensuar unha postura común para a vindeira xuntanza da RTA

captura pantalla

Representantes dos Consellos Económicos e Sociais españois do Arco Atlántico (Andalucía, Estremadura, Castela e León, Galicia e País Vasco) mantiveron unha reunión de traballo vía telemática para consensuar unha postura común sobre os temas a tratar na vindeira sesión da Rede Transnacional Atlántica (RTA), prevista para o día 31 de marzo.

 12/03/2021  

“O ámbito dos coidados de longa duración constitúe un xacemento de emprego relevante e en crecemento, aínda que cómpre actuar sobre os aspectos cualitativos destes postos de traballo”

presentación informe coidados

O CES presenta o seu informe sobre o sistema de coidados en Galicia e as súas perspectivas de futuro

Coas características coñecidas da estrutura poboacional galega e, singularmente, o envellecemento da mesma, o sistema de coidados de longa duración para as persoas dependentes adquire especial relevancia. Segundo as proxeccións estatísticas, en 2035, unha de cada tres persoas en Galicia terá máis de 65 anos. Nese esceario, será necesario extender e mellorar o sistema para que os servizos públicos cobran as necesidades de todas aquelas persoas dependentes que o necesiten. Así se recolle no último informe do CES, “O sistema de coidados de longa duración en Galicia desde a perspectiva da prestación de servizos e de creación de emprego”, que foi presentado hoxe na sede do Consello coa presencia dos seus autores, os profesores da Universidade da Coruña Raquel Martínez Buján e Paolo Rungo.

 03/03/2021  

A Comisión Permanente aproba o plan de actividades para 2021

sesión 3/21 da CP

Un informe sobre a dixitalización como oportunidade para a economía galega e otro estudo sobre as consecuencias da covid-19 no emprego e na estrutura produtiva de Galicia serán dous dos próximos traballos que abordará o CES nestes vinderios meses. Así o acordou na súa sesión de hoxe a Comisión Permanente, que aprobou o plan de actividades para 2021.

Entre outras previsións, o Consello organizará tamén, en función da evolución da situación sanitaria, senllas xornadas de análise sobre asuntos como a importancia da economía social, a necesidade da dixitalización como elemento de competitividade ou as repercusións da Lei de Costas nas actividades que se desenvolven neses terreos.

A Comisión Permanente acordou así mesmo relanzar o informe xa comezado sobre o medio rural, que prestará especial atención á gobernanza e aos seus aspectos sociais. Este estudo será complementado cunha xornada de debate con expertos no sector primario, de singular importancia para Galicia.

 22/02/2021  

Aprobado por maioría o ditame sobre o anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa

O Pleno do CES aprobou na súa última sesión o ditame sobre o anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa. O documento foi aprobado por maioria na votación do plenario e conta con dous votos particulares, un das organizacións sindicais e outro da organización empresarial.

Páxinas