inicio - Novas
CES Galicia - declaración de apoio ao sector naval

O Consello Económico e Social de Galicia (CES), reunido en sesión plenaria na súa sede de Santiago de Compostela, o día 11 de xullo de 2013, adopta, por unanimidade, a seguinte declaración:

Ante o que constitúe un clamor por parte de todos o sectores da sociedade galega o CES de Galicia quere manifestar o seu apoio ao sector naval galego nuns momentos críticos no que está en xogo a supervivencia do propio sector.

A devolución das axudas do tax lease nos estritos termos nos que ven sendo anunciada pola Comisión Europea, ademais de inxusta, resulta incoherente coas políticas económicas e sociais que ven proclamando a Unión Europea.

Dado que o naval é un sector estratéxico, cun importante peso no PIB galego e que comporta miles de empregos e industria auxiliar, o dito reintegro suporía un drama para a economía galega e, conseguintemente, para moitas familias que se verían abocadas a unha situación de desamparo e pobreza.

Dende o CES de Galicia reclámase á Comisión Europea que pondere todas as circunstancia concorrentes que están en xogo, no momento de adoptar a súa decisión.

Seminario RTA

Ultimará a contribución da RTA ao ditame do CES europeo

Representantes dos consellos económicos e sociais agrupados na Rede Transnacional Atlántica (RTA) e da Comisión Europea participarán no seminario sobre o Plan de Acción da Estratexia Atlántica, que se celebrará en Santiago de Compostela o vindeiro venres, 28 de xuño. O encontro servirá tamén para definir a contribución da RTA ao ditame que prepara o CES europeo sobre a dita estratexia.

Ademáis da visión da Comisión Europea sobre as accións prioritarias, a súa implementación e a gobernanza das propostas estratéxicas plantexadas, os asistentes poderán coñecer de primeira man, a través das experiencias da rexión do mar Báltico e da rexión do Danubio, a implicación dos axentes económicos e sociais nas estratexias macrorrexionais da UE xa existentes. Tamén se presentará o informe do grupo de traballo da RTA sobre a participación da organización na estratexia.

Programa do Seminario
CES Galicia-jornada política pesquera común

A xornada celebrarase o vindeiro 25 de xuño no Museo do Mar, en Vigo

O Consejo Económico y Social vai presentar en Galicia o seu informe sobre a reforma da Política Pesqueira Común, nunha xornada que terá lugar  no Museo do Mar, en Vigo o vindeiro 25 de xuño. A especial relevancia do sector pesqueiro e o complexo mar-industria para o tecido económico e social galego, e a importancia da pesca galega no conxunto español, decidiron ao órganismo consultivo, en colaboración co CES-Galicia, a achegar as conclusións do seu estudio aos representantes do sector nestas terras.

Programa da Xornada
 
O Consello Económico e Social de Galicia participou no encontro anual de CES de España, que se celebrou os días 8, 9 e 10 de maio en Castellón, organizado polo organismo consultivo da Comunidade Valenciana. Na xuntanza, que reuniu a representantes dos distintos consellos autonómicos e do Consejo Económico y Social de España, o CES de Galicia estivo representado pola súa presidenta, Corina Porro, e o secretario xeral, Juan José Gallego Fouz.

O Pleno do Consello Económico e Social de Galicia aprobou na súa sesión de hoxe os tres ditames nos que estaba a traballar. Por orde de entrada, o plenario do organismo consultivo aprobou por unanimidade o seu ditame sobre o anteproxecto de Lei de caza de Galicia (ditame 2/13); de seguido, tamén por unanimade dos membros presentes, o ditame sobre o anteproxecto de Lei de creación do Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas (ditame 3/13); e rematou a sesión coa aprobación do ditame sobre o anteproxecto de Lei de garantías de prestación sanitarias, elaborado polo trámite de urxencia e que anexa un voto particular formulado polos representantes do Grupo I do CES.
CES Galicia - convenio coa EGAP
A directora da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Sonia Rodríguez-Campos González, e a presidenta do CES, Corina Porro Martínez, asinaron a renovación do convenio de colaboración que manteñen ambas entidades para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación. Coa sinatura, exténdese a vixencia do documento ata o 31 de decembro de 2013.

O Pleno do CES-Galicia aprobou na súa primeira sesión deste ano o ditame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei 13/2006, de horarios comerciais de Galicia. 

O Pleno do Consello Económico e Social de Galicia aprobou o ditame sobre o anteproxecto de Lei de estradas de Galicia na súa sesión de onte. O texto aprobado foi froito do esforzo de consenso amosado polo membros da comisión sectorial encargada dos traballos preliminares e das organizacións representadas no organismo. No seu ditame, o Consello plantexa, entre outras consideracións, a necesidade de introducir no texto definitivo da lei maiores elementos de seguridade e medioambientais, así como cuestións relacionadas coa mobilidade.

O Consello Económico e Social de Galicia ven de actualizar o seu informe sobre o transporte marítimo nas rexións do Arco Atlántico europeo, nunha iniciativa conxunta cos organismos consultivos agrupados na Rede Transnacional Atlántica (RTA), organización que agrupa aos CES europeos da fachada atlántica. Co título Puertos y transporte portuario, o estudio é unha posta ao día do seu anterior traballo A intermodalidade no transporte de mercadorías: portos e hinterland, realizado en 2005.

O informe foi aprobado na última reunión do Comité de Orientacións da RTA, celebrada na cidade francesa de Limoges o pasado 21 de novembro e na que participaron a presidenta do CES, Corina Porro, e o secretario xeral do organismo, Juan José Gallego Fouz. Xunto a este documento, dirixido polos representantes de Galicia, en concreto polo membro do CES-Galicia pola Universidade de Vigo, Juan C. Surís, coa colaboración do Gabinete Técnico do organismo, a RTA actualizou senllos informes sobre a enerxía eólica e a seguridade marítima.

O Consello Económico e Social presentou hoxe a súa Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2011, nunha rolda de prensa a cargo da presidenta do organismo consultivo. Corina Porro salientou o esforzo de consenso que fixeron os membros do Pleno e a unanimidade acadada nas Consideracións propostos no memoria.

Páxinas