inicio - Clone of Procesos selectivos Lei 20/2021 do 28 de decembro - DOCUMENTACIÓN

Clone of Procesos selectivos Lei 20/2021 do 28 de decembro - DOCUMENTACIÓN

No seguintes documentos atópanse as convocatorias aprobadas pola comisión permanente do CES Galicia e negociadas co representante dos traballadores.