inicio - Benvida do presidente

Benvida do presidente

 

Benvidos ao sitio web do Consello Económico e Social de Galicia, unha fiestra as actividades e traballos deste organismo consultivo aberta cara á sociedade.
 
O Consello Económico e Social é un órgano consultivo da Xunta de Galicia creado para facilitar a participación dos axentes socioeconómicos e dos representantes da sociedade civil organizada no proceso de toma de decisións. Xa desde a súa creación, a imaxe de organismos homólogos de entidade nacional ou europea, o CES configúrase como un foro permanente de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e sociais e os poderes políticos.